[Bài dự thi truyện audio] Đừng gửi mẹ vào viện dưỡng lão

KHO TRUYỆN AUDIO VIP 2VBLOGĐừng gửi mẹ vào viện dưỡng lão
Tác giả: nguồn sưu tầm
Diễn đọc: Võ Phạm Thúy Phượng
(MS 05)
********************
****************** 
Giới thiệu
Mẹ là duy nhất: một bầu trời, một mặt đất, một vầng trăng. Và là duy nhất trên đời này.


**********************


Link nghe truyện


*****************************************************
Nghe truyện trên điện thoại di động 


Đừng gửi mẹ vào viện dưỡng lão


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét