Truyện audio ngắn: 4.55- Thái Trí Hằng

KHO TRUYỆN AUDIO VIP 2VBLOG 
4.55
Tác giả: Thái Trí Hằng
Diễn đọc: Lưu Hà (Thế Vinh) & Ý Ý

Thái Trí Hằng còn được biết đến với biệt danh "Đầu gấu Thái", sinh năm 1969, là nhà văn tiểu thuyết mạng nổi tiếng của Đài Loan dù tốt nghiệp tiến sĩ chuyên ngành Công trình thủy lợi.
Năm 1998, với thiểu thuyết đầu tay Lần dầu thân mật, Thái Trí Hằng đã làm nên cơn sốt trong cộng đồng văn học Hoa ngữ. Hai tiểu thuyết Lần đầu thân mật và Hoa Hồng đêm đều đã được dựng thành phim.
Chú thích một số nội dung trong truyện:
[1] Cinderella phiên âm theo tiếng Trung là Hạnh Đế Nhuỵ La, chữ Hạnh và chữ Hân phát âm giống nhau.
[2] Thanh thiên, bạch nhật, mãn địa hồng: Trời xanh mây trắng mặt đất ngập màu đỏ tươi.
[3] Nam tước trên cây: (The Baron in the tree) – tiểu thuyết của Italo Calvino.
[4] Thành Phẩm: Hiệu sách nổi tiếng ở Đài Loan.
[5] Kim Thạch Đường: Một hiệu sách ở Đài Loan
[6] Italo Calvino (1923-1985): nhà văn, nhà tiểu thuyết người Ý.6 nhận xét: